คุณคิดว่านอนท่าไหนจะสบายที่สุด ? นั่นแหละนิสัยของคุณ

คุณคิดว่านอนท่าไหนจะสบายที่สุด ? นั่นแหละนิสัยของคุณ

คุณคิดว่านอนท่าไหนจะสบายที่สุด ? นั่นแหละนิสัยของคุณ

นอนท่าที่ 1 นอนหงาย

สำหรับคนที่คิดว่านอนท่านี้แล้วสบายที่สุด นั่นหมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่เข้าสังคมเก่ง มีคนที่ไว้ใจได้มาก เก็บความลับเก่ง

คุณนั้นมักจะดำเนินชีวิตด้วยความสามารถของตัวเองซะส่วนใหญ่ มักจะไม่ชอบให้ใครมาลำบากเพื่อตัวเอง คุณเป็นคนที่มีความเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

คุณเป็นคนดีคนหนึ่งที่ภายนอกมักจะดูขัดกับภายใน แต่เล็กๆ ในใจแล้วนั้นคุณเป็นสุดยอด

หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกระทำ คุณมักจะไม่บอกคนรอบข้าง เพราะคุณเชื่อว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดอ้างให้กับคนอื่นได้รู้

นอนท่าที่ 2 นอนตะแคง

คุณเป็นคนที่เปิดใจเข้ากับคนทั่วไปได้ง่าย เป็นมิตรและมีจิตใจที่ดี ทำอะไรมักจะนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ เป็นคนที่ชอบถามสารทุกข์สุขดิบ เป็นคนที่เมตตาปราณี

ตัวคุณเองเป็นคนที่ฉลาด มีความรอบคอบอยู่เสมอ ทำอะไรมักจะต้องคิดหน้าคิดหลัง แม้ว่าตัวตนภายนอกของคุณอาจจะดูเฉยๆ ก็ตาม แต่แท้จริงแล้วคุณนี่แหละคือยอดอัจฉริยะตัวจริง

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนกรน นั่นก็หมายความว่า คุณกำลังทำให้คู่สมรสของคนนั้นนอนหลับไม่เพียงพอ และมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณก็ไม่สามารถนอนหลับได้เพียงพอเช่นเดียวกัน

นอนท่าที่ 3 นอนคว่ำ

ตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบเก็บตัว ชอบความสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใคร แต่บางครั้งคุณก็มีนิสัยที่ดื้อดึงเหมือนกัน

คุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงในระดับหนึ่ง แต่ไม่เคยยกยอปอปั้นตัวเอง เป็นคนที่ไม่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน

คุณเป็นคนที่ช่างสังเกต ทำอะไรแต่ละอย่างมักจะคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าเสมอ ไม่ว่าจะไปไหน จะทำอะไร คนคนนี้แหละรอบคอบเสมอ

นอนท่าที่ 4 นอนกอดหมอน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนกอดหมอนในขณะที่คุณกำลังหลับ นั่นหมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมาก และในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนหรือไว้วางใจใครได้ง่ายๆ

คุณเป็นคนที่มีความมุมานะ เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต หรือแม้แต่อะไรเล็กๆน้อยๆ ก็ชอบตั้งเป้าหมายเอาไว้เสมอ คุณเป็นคนที่มีความลับเยอะ แต่ก็ยากที่จะบอกกับคนอื่น แม้จะคนสนิทก็ตาม และคุณก็ไม่สามารถบอกบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจคุณในตอนนี้ได้

คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมาก แต่ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกัน ความฉลาดในตัวคุณจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับครอบครัวคุณเอง