คุณจะเลือกอะไร ระหว่างภูเขากับทะเล

คุณจะเลือกอะไร ระหว่างภูเขากับทะเล

คุณจะเลือกอะไร ระหว่างภูเขากับทะเล

1. ภูเขา

เป็นคนโรแมนติก ช่างฝัน อ่อนไหว รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ง่าย และยังกระทบเทือนจากการกระทำของคนอื่นได้ง่ายเช่นกัน มองโลกในแง่ที่สวยงามเสมอ ดังนั้นเมื่อเจอปัญหา คุณก็มักจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการแก้ปัญหา

คุณเป็นคนใจเย็น ไม่รีบร้อน เป็นคนละเอียดละออ ช่างสังเกต มองเห็น สัมผัส ได้กลิ่น หรือลิ้มรสอะไรได้ดีกว่าคนอื่นๆ คนเป็นคนรวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว มักมีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่

คุณและเพื่อนฝูงรักใคร่กันดีมาก เหนียวแน่นปรองดอง แม้ไม่เจอกันนานก็ยังมีความสนิทสนมหลงเหลืออยู่เสมอ

2. ทะเล

เป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องมีหลักเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ชอบความหรูหรา มีรสนิยม ชอบความเป็นระเบียบถูกต้องตามธรรมเนียมและประเพณีนิยม มีมาตรฐานสูงในเรื่องการคบคน เพื่อนของคุณมักจะต้องเป็นคนที่มีรสนิยมในการแต่งตัว และการดำเนินชีวิตที่ดีด้วย

คุณเป็นคนใช้เงินเก่ง เก็บเงินเก่ง และหาเงินเก่งเช่นเดียวกัน คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความฝันที่แน่นอน และตั้งเป้าว่าจะต้องทำตามเป้าหมายนั้นให้ได้