คุณชอบใช้อะไรอาบน้ำ บอกนิสัยที่ซ่อนอยู่ของคุณได้

คุณชอบใช้อะไรอาบน้ำ บอกนิสัยที่ซ่อนอยู่ของคุณได้

คุณชอบใช้อะไรอาบน้ำ บอกนิสัยที่ซ่อนอยู่ของคุณได้

1. ชอบใช้ขัน

คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และชอบช่วยเหลือดูแลผู้อื่น คุณชอบในความรวดเร็ว ทำอะไรกระฉับกระเฉง ไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียเปล่า คุณเห็นคุณค่าของเวลาทุกวินาที

คุณมีความซื่อตรงในการทำงานและการรักษาสัญญา นับได้ว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน แม้คุณจะซื่อตรง แต่คุณก็ไม่ได้เป็นคนที่น่าเบื่อหรือทื่อๆ คุณนั้นเป็นคนที่สดใส เฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ

2. ชอบใช้อ่าง

คุณผูกพันกับคนอื่นได้ง่าย มีเพื่อนเยอะ และชอบที่จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น คุณเองเป็นคนสบายๆ ใช้ชีวิตไม่ได้รีบร้อนอะไร แต่ก็ไม่ได้เชื่องช้าอืดอาด จะเร็วก็เร็วได้ รวดเร็วแบบสบายๆ คุณพยายามมีสติในการใช้ชีวิตตลอดเวลา

ผู้คนก็จะรู้สึกดีเมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆ เพราะคุณเป็นคนที่อบอุ่นและมีรังสีแห่งความสุข ตัวคุณเองมักคิดว่าอยากจะเป็นคนที่พิเศษกว่านี้อยู่เรื่อย อยากเป็นคนน่าสนใจ เฉียบแหลม อะไรทำนองนี้

แม้คุณต้องการความรักอย่างมากมาย แต่คุณก็ยังยินดีที่จะรักใครถึงเขาจะไม่รักคุณตอบก็ตาม

3. ชอบใช้ฝักบัว

คุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนอื่น เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ตัดสินใคร คุณยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็น เพราะเชื่อว่าทุกคนมีหนทางชีวิตเป็นของตัวเอง

คุณมักจะมีมุมเล็กๆ เป็นของตัวเอง มุมที่เป็นความสุขของคุณ คุณรู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไร และมักจะหาเวลาไปทำสิ่งนั้น คุณเป็นคนที่รักสงบ ชอบความเงียบ แต่ยังรักเพื่อนอยู่ แค่ต้องการระยะห่างบ้าง คุณนั้นฉลาด รู้เท่าทันคน และรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ

ความเครียดหรือความกังวล มักเข้ามาถึงคุณไม่ได้ง่ายๆ คุณมักอยู่ในสภาวะสบายๆ มากกว่า คุณเข้าสังคมได้ แต่ไม่ใช่นักสังคมจ๋า และมักจะมีเวลาดีๆ ในแบบของคุณเอง