คุณเห็นรูปไหนก่อน บอกนิสัยความรักที่ซ้อนเร่นในตัวคุณ

คุณเห็นรูปไหนก่อน บอกนิสัยความรักที่ซ้อนเร่นในตัวคุณ

คุณเห็นรูปไหนก่อน บอกนิสัยความรักที่ซ้อนเร่นในตัวคุณ

1. รูปผู้หญิง

คุณเป็นคนโรแมนติก ชอบดูแลเทคแคร์คนอื่น รักไม่เคยขาด รักเดียวใจเดียว แต่ติดตรงที่บางครั้ง คุณคาดหวังให้อีกฝ่ายตอบรับมากเกินไป คือคาดหวังให้เขาแสดงความรับตอบ เมื่อไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ คุณก็คิดว่าเขารักคุณไม่มากพอ

และคุณยังเป็นคนอ่อนโยน ชอบดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง แต่บางครั้งคุณคิดถึงคนรอบข้างมากเกินไปจนลืมเอาใจใส่ตัวเองเท่าที่ควร คำพูดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นกระทบจิตใจคุณได้ง่ายมาก

2. รูปผู้ชาย

คุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พลังคิดบวกของคุณไม่ได้ส่งผลดีต่อใจคุณคนเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้คนใกล้ชิดคิดบวกไปด้วย

คุณเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต นิยมใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความจริงใจ ไม่ชอบโกหกหรือเอาเปรียบผู้อื่น เนื่องจากนิสัยโดยพื้นฐานที่คุณเป็นคนรักความสงบจึงไม่อยากผิดใจกับใครภายหลังนั่นเอง