ทำนายนิสัยผ่านตัวเลือก หูฟังหรือลำโพง

ทำนายนิสัยผ่านตัวเลือก หูฟังหรือลำโพง

ทำนายนิสัยผ่านตัวเลือก หูฟังหรือลำโพง

1. เลือกหูฟัง

ทำนายว่า เมื่อเจอสิ่งที่ทำได้ คุณมักจะค่อยๆ ทำมันอย่างช้าๆ และรอบคอบ คุณไม่ชอบอะไรที่เร่งรีบเกินไป คุณมีเป้าหมายที่แน่วแน่ โฟกัสในสิ่งที่ต้องทำ พยายามกำจัดสิ่งรบกวนต่างๆ รอบตัว

คุณชอบความเงียบสงบ ชอบธรรมชาติ ป่าเขา แม่น้ำ ท้องฟ้า ทะเล หรือแม้แต่อวกาศ คุณหลงไหลในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆ นั้นทำให้คุณเป็นคนใจเย็น มีสติ มีวุฒิภาวะ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

คุณมีทักษะของผู้นำอยู่ในตัวเอง เพราะคุณเก่งในเรื่องการมอบหมายงาน การมองคน และสามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นคนรักครอบครัว ไม่ว่าอะไรครอบครัวของคุณต้องมาก่อนเสมอ

2. เลือกลำโพง

ทำนายว่า คุณเป็นคนที่พยายามไม่ใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากเกินไป คุณมักจะรับผิดชอบในความรู้สึกของตัวเอง หากเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่ากำลังไม่มีความสุข คุณก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะการณ์ในชีวิตคุณ

คุณมีความรักเพื่อนรักฝูง ในกลุ่มของคุณทั้งเหนี่ยวแน่นและแน่นแฟ้นกัน มีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันได้ คุณเป็นคนเฮฮา สนุกสนาน และมีความซื่อสัตย์อยู่ในตัว

คุณไม่มีปัญหาเรื่องการแสดงความคิดเห็น หากมีอะไรข้องใจหรือไม่แน่ใจก็แค่โพล่งออกไป อีกทั้งยังเป็นคนยืดหยุ่นและมีจินตนาการ คุณพยายามเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นโอกาส