ยื่นมือขวาออกมา แล้วดูว่ามือคุณตรงกับข้อไหน บอกนิสัยได้แม่นมาก

ยื่นมือขวาออกมา แล้วดูว่ามือคุณตรงกับข้อไหน บอกนิสัยได้แม่นมาก

ยื่นมือขวาออกมา แล้วดูว่ามือคุณตรงกับข้อไหน บอกนิสัยได้แม่นมาก

1. นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก

หากคุณลองยื่นมือขวาออกมา แล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณ กางออกจากกันแบบนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวก และมีจิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดี ออกจากกันได้อย่างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

2. นิ้วมือแนบชิดกันทั้งหมด

หากคุณยื่นมือออกไป แล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบบนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวัง และทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม

3. นิ้วมือแนบตรง นิ้วโป้งกางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่า นิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตัวเอง

ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองตลอด แม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้าง แต่คุณก็จะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

4. นิ้วมือแนบตรง นิ้วก้อยกางออก

หากคุณยื่นมือออกไป แล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูง และไวต่อความรู้สึก เมื่อเจอเรื่องอะไร ก็จะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นๆ ทันที อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงานวรรณกรรมอีกด้วยนะ

5. นิ้วมือแนบตรง นิ้วโป้งงอเข้า

หากคุณยื่นมือออกไป แล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรง ปลายนิ้วโป้งพับเข้าเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสา และทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออกจะลังเลไม่เด็ดขาด หากต้องทำตามความต้องการของคนอื่น