ระหว่างหมาและแมว คุณเลือกอะไร

ระหว่างหมาและแมว คุณเลือกอะไร

ระหว่างหมาและแมว คุณเลือกอะไร

1. หมา

เป็นคนที่ชอบทำตัวธรรมดา ติดดิน ชอบอะไรที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิต การแต่งกาย การคบเพื่อน

คุณมองโลกในแง่ของความเป็นจริง คนรอบข้างมักจะประทับใจและนับถือคุณ คุณเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้น ประหยัดมัธยัสถ์ ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด เวลาซื้อของก็ชอบเปรียบเทียบราคา ปริมาณ คุณภาพ หาความคุ้มค่าที่สุด

คุณเป็นคนกตัญญู คิดถึงคนอื่นเสมอ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีสติในการใช้ชีวิต รักความสงบ แต่ไม่ละทิ้งความยุติธรรม

2. แมว

คุณเป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึก สามารถเข้าใจบุคคลอื่นได้ดี สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ ชอบที่จะอยู่คนเดียว ทำให้บางครั้งใครๆ ก็คิดว่าคุณเป็นคนที่พูดน้อย

สำหรับเรื่องการคบเพื่อน คุณจะมีความจริงใจให้เพื่อนอยู่เสมอ มีเรื่องอะไรก็พึ่งพากันและกันได้ คุณจะมีกิจกรรมที่ชอบทำ และใช้เวลาไปกับมันได้นานๆ หากมีโอกาส คุณก็จะแวะไปทำสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆ

คุณชอบความเงียบ หรือการได้อยู่กับตัวเอง เปิดเพลงที่ชอบ แล้วทำอะไรไปพลางๆ คุณโอเคหากจะต้องทำอะไรคนเดียว เพราะมันมีสมาธิและทำให้จิตใจสงบมากขึ้น แต่จะทำร่วมกันกับเพื่อนฝูงก็ได้ ไม่เกี่ยง เพราะว่าเห็นข้อดีของทั้งสองแบบ