ฤดูที่ชอบ บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของคนเลือก

ฤดูที่ชอบ บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของคนเลือก

ฤดูที่ชอบ บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของคนเลือก

ฤดูกาลตามธรรมชาติอาจจะแตกต่างจากฤดูกาลในชีวิตของคนเรา แต่ฤดูกาลตามธรรมชาตินั้นก็สามารถบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนเราได้เหมือนกัน

นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้วิจัยโดยวิเคราะห์จากฤดูกาลที่ผู้ทดลองชื่นชอบมากที่สุด โดยมีผลออกมาดังนี้

1. ฤดูร้อน

คนที่ชอบบรรยากาศของฤดูร้อนมากที่สุดนั้นบ่งบอกว่า เป็นผู้มีนิสัยใจคอเปิดเผยเป็นอย่างยิ่ง เป็นคนซื่อสัตย์ แต่จะค่อนข้างเป็นคนคิดมาก มักจะมีเรื่องต่างๆ ให้ครุ่นคิดวิตกกังวลกันเสมอ จึงทำให้เป็นคนที่ชอบแสวงหาชีวิตที่สุขสบาย อิสระ ไม่มีความทุกข์มาบั่นทอนจิตใจ

แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ต้องการความรักและคำปลอบโยนอยู่เสมอ และยังให้ความสนใจในเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ

2. ฤดูฝน

สำหรับคนที่ชอบฤดูฝนมากๆ นั้น บอกถึงความเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ไม่น้อยทีเดียว ทั้งยังขี้เหงา ช่างฝัน และช่างจดช่างจำเสียเหลือเกิน จำแม้แต่เรื่องที่นำมาซึ่งความปวดร้าว

เป็นคนที่ชอบคิดถึงอดีตและมีความคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายเสมอๆ หากหลงรักใครก็จะรักอย่างหัวปักหัวปำ แต่ถ้าใครทำให้ผิดหวังก็จะจำไม่ลืม

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่ใช่คนที่ชอบอยู่นิ่งๆกับที่ แต่จะแสวงหาความแตกต่างหลากหลายให้ชีวิต

3. ฤดูหนาว

คนที่ชอบฤดูนี้จะมีลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำสูง เชื่อมั่นในตนเองมาก มีพลังในการ กระทำทุกสิ่งได้อย่างไม่สิ้นสุด แล้วก็ยังยึดถือในความถูกต้องอีกต่างหาก ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวโดยง่ายถ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้ว

แต่สำหรับชีวิตส่วนตัวแล้ว มักไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครรับรู้นัก นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระ เช่นการได้อยู่กลางแจ้ง ท่องเที่ยว เดินทาง หรือผจญภัย เป็นต้น