ลักษณะของนิ้วมือ สามารถบอกนิสัยได้แม่นเวอร์

ลักษณะของนิ้วมือ สามารถบอกนิสัยได้แม่นเวอร์

ลักษณะของนิ้วมือ สามารถบอกนิสัยได้แม่นเวอร์

1. นิ้วข้อใหญ่

คนที่มีข้อนิ้วใหญ่ส่วนมากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเก็บเรื่องที่ทำให้โกรธมาคิดให้ปวดหัว และเลือกที่จะปล่อยวาง แต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าทาย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น แคร์คนรอบข้าง มีจิตใจดี และคิดก่อนทำ

2. นิ้วแหลม

คุณเป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้ว คุณจะไม่ทำลายความไว้วางใจที่เขามีให้ และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเจ็บปวด

คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงาน คุณจะตั้งใจทำอย่างมาก และจะไม่ลุกไปไหนเลยจนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

3. นิ้วตรง

คนที่มีนิ้วมือตรง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตตา แต่มักจะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง แสร้งทำเป็นเข้มแข็ง แต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ