เลือกภาพวิวมา 1 ภาพ บอกมุมมองชีวิตของคุณได้

เลือกภาพวิวมา 1 ภาพ บอกมุมมองชีวิตของคุณได้

เลือกภาพวิวมา 1 ภาพ บอกมุมมองชีวิตของคุณได้

แบบที่ 1

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “เป้าหมาย” เป็นที่ตั้ง

คุณเป็นคนที่สามารถคิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับคุณได้ และคุณก็ทำตามรูปแบบนั้นอย่างมั่นคง แม้คุณจะไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่มีค่า เพราะคุณเติบโตและเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเวลาที่อยู่คนเดียว

แม้คุณมักทำอะไรอย่างเต็มที่เสมอ แต่บางครั้งคุณกลับรู้สึกว่าอยากที่จะแสดงตัวตนของคุณให้ได้ดีกว่านี้ สำหรับคุณแล้วสัญชาติญาณของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการนำทางก้าวต่อไปของคุณ

แบบที่ 2

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “ความสุข” เป็นที่ตั้ง

ผู้คนจะชอบและรู้สึกถึงความกระปรี้กระเปร่าเวลาที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ เพราะคุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและมีแรงบันดาลใจ คุณพยายามทำให้ทุกวันของคุณนั้นเหมือนการพักร้อน

ในขณะเดียวกัน คุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วย คุณเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงาน ขยันหมั่นเพียร และไม่ค่อยจะปฏิเสธงานอะไร คุณเชื่อในความดีของตัวเองและคนอื่น และคนอื่นๆ ก็มักจะได้รับแนวคิดที่ดีนี้จากคุณไปด้วย

แบบที่ 3

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “ความเรียบง่าย” เป็นที่ตั้ง

ในโลกที่อยู่ยากเช่นนี้ คุณเชื่อว่าทุกคนสามารถหาความสุขสำหรับตัวเองได้ คุณใช้เวลาในแต่ละวันอย่างเรียบง่ายและอย่างดีที่สุด และไม่ผลักดันหรือบังคับตัวเองมากจนเกินไป

คุณเป็นคนที่มีความสามารถทางการสื่อสารและเข้าได้กับคนเกือบทั้งหมดและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และคุณยังเป็นคนที่จิตใจดี มีคุณธรรม และแทบไม่เคยพูดหรือโอ้อวดในเรื่องความดีของตัวเองเลย

แบบที่ 4

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “แรงบันดาลใจ” เป็นที่ตั้ง

คุณเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัว อาจมีหลายด้าน เช่น การเขียน การแสดง ดนตรี การวาด คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและเต็มไปด้วยความหวัง และทำทุกอย่างอย่างมุ่งมั่น

เพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเองก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้แล้ว คุณมักวางแผนอย่างใหญ่โต ทั้งสำหรับตัวของคุณเองและอาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

แบบที่ 5

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “การกระทำ” เป็นที่ตั้ง

คุณมักทำอะไรตามแรงจูงใจที่มี คุณจะเริ่มทำทันทีโดยไม่ยอมเสียเวลาคิดละเอียดละออ เรียกว่าทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ คุณคิดว่าออกเดินไปอย่างไร้ทิศทางก่อนก็ยังดีกว่านั่งอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร

คุณมีบุคลิกที่ร่าเริง และสามารถสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้กับตัวเองได้ในทุกเรื่อง คุณมีปฏิกริยาตอบโต้ต่อสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีไหวพริบในการพูดตอบโต้ที่ชาญฉลาดเช่นกัน

แบบที่ 6

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “ครอบครัว” เป็นที่ตั้ง

ตราบที่คุณมีคนที่รักอยู่ใกล้ๆ และมีปัจจัยพื้นฐานสำหรับชีวิต คุณก็มีความสุขได้แล้ว คุณไม่ต้องการอะไรมากมายเลย คุณเป็นคนที่มีใจโอบอ้อมอารีอย่างมาก และมีความเชื่อมั่นในคนอื่นๆ

คนทั่วไปจะรู้สึกประทับใจในตัวคุณ คุณเป็นคนที่ทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นๆ เสมอแม้บางทีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก คุณมีความสุขที่ได้ทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่น และรู้สึกดีเสมอเมื่อเป็นที่ต้องการของใครๆ