เลือกเส้นทางที่ชอบ จะบอกความต้องการลึกๆ ในใจของคุณ

เลือกเส้นทางที่ชอบ จะบอกความต้องการลึกๆ ในใจของคุณ

เลือกเส้นทางที่ชอบ จะบอกความต้องการลึกๆ ในใจของคุณ

1. เลือกเส้นทางไปสู่โลกหน้า

คุณกำลังค้นหาและต้องการความจริงบางอย่าง เป็นคนที่ชอบคิดอะไรแปลกๆ ดังนั้น จึงมักชื่นชอบนิยายตำนานรักโรแมนติก วิทยาศาสตร์

มีความคิดแปลกใหม่ตลอดเวลา จนบางครั้งก็มากถึงขนาดที่ว่า อยากให้คนอื่นเห็นด้วย และพยายามที่จะโน้มน้าวคนรอบข้างตลอดเวลา

2. เลือกเส้นทางของนางฟ้า

ความปรารถนาของคุณ คือการได้ช่วยเหลือคนอื่น แม้ว่าคุณมักจะผิดหวังและเสียใจบ่อยๆ แต่ก็ยังเชื่อในพลังแห่งความดีงาม

ดังนั้น คุณจึงชื่นชอบความโรแมนติกสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นบทกวี ดนตรีคลาสสิกและแจ๊ส คือสิ่งที่คุณชอบที่สุด

3. เลือกเส้นทางแห่งการตื่นรู้

คุณเข้าใจถึงสัจธรรมที่แท้จริง คุณเป็นคนที่มีเซ้นส์แรงมากๆ บางครั้งคุณก็ได้รับความช่วยเหลือบางอย่าง ผ่านทางความฝัน นอกจากนี้

คุณมักจะให้ความสำคัญกับอารมณ์ มากกว่าตรรกะและเหตุผล ชอบดนตรีใต้ดิน และศิลปะแนว Abstract (นามธรรม) ที่จับต้องได้ยาก

4. เลือกเส้นทางของผู้วิเศษ

คุณชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้องการแสวงหาความจริงของสิ่งต่างๆ อีกทั้งยังชอบเรื่องราวความลี้ลับ สัญลักษณ์และพิธีกรรม ในส่วนของดนตรีนั้นก็ชอบความดั้งเดิมสุดๆ

5. เลือกเส้นทางแห่งการหยั่งรู้

คุณเชื่อว่าชีวิตไม่มีขอบเขต สัญชาตญาณของคุณจะเป็นตัวนำทาง ความเชื่อ คืออาวุธที่สำคัญของคุณ บางครั้งอาจไม่มีใครเห็นด้วย แต่คุณก็ยังคง

เชื่อในตัวเอง และรู้สึกว่าคุณเลือกถูกแล้ว ส่งผลให้คุณเป็นคนชอบท่องเที่ยว อ่านนิยายสมัยใหม่ และต้องการอาชีพที่น่าสนใจ เพื่อประสบความสำเร็จ

6. เลือกเส้นทางไปสู่ธรรมชาติ

คุณเป็นคนที่รักการใช้ชีวิตในชนบท เกลียดความวุ่นวายในเมือง มีความคิดที่จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ดังนั้น ความปรารถนาที่แท้จริง

คือทำให้ครอบครัวและตัวเองมีความสุข ไม่ชอบไปวุ่นวายกับใครมาก สิ่งที่ชอบอ่านก็คือ นิทานและหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นเอง